Privatumo politika

Sveiki atvykę į paslaugų portalą Versliukai.lt. Perskaitę šį dokumentą, Jūs sužinosite, kaip saugomi ir kam naudojami Jūsų pateikti asmeniniai duomenys. Jeigu naudojatės Versliukai.lt portalu, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šia privatumo politika. Portalas yra nuolatos naujinamas ir pildomas naujomis funkcijomis ir paslaugomis, todėl atitinkamai naujinamas ir šis dokumentas. Jeigu kils klausimų dėl šios privatumo politikos, galite susisiekti su mumis el. paštu info@versliukai.lt.

Versliukai.lt komandos vardu linkime Jums sėkmės ieškant ir reklamuojant savo paslaugas ar prekes.

 1. Portalas Versliukai.lt priklauso UAB „Diginet LTU“, juridinio asmens kodas 300118172, adresas korespondencijai – A. Goštauto g. 40A, LT-03163 Vilnius (toliau – Portalo savininkas).
 2. Šios Privatumo politikos nuostatos galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Versliukai.lt interneto svetainėje (toliau – Portalas), veiksmams, kuriuos jie gali atlikti Portale, įskaitant (bet neapsiribojant) registravimąsi Portale, Asmeninių puslapių kūrimą, naudojimąsi paieškos galimybėmis, skelbiamos informacijos skaitymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą bei gavimą (toliau – Paslaugos).
 3. Naudodamasis Paslaugomis asmuo be išlygų ir apribojimų sutinka su šia Privatumo politika, kurioje nustatyti asmens informacijos rinkimo tikslai ir būdai, jos saugojimo sąlygos ir pan. Jei asmuo nesutinka su šia Privatumo politika, asmuo neturi teisės naudotis jokiomis Portalo Paslaugomis.
 4. Asmenų pateikiamus asmeninius duomenis saugo ir administruoja Portalo savininkas. Nei Portalo savininko, nei nei kokios nors trečiosios šalies sprendimu, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus, asmenų asmeniniai duomenys negali būti perduoti trečiosioms šalims be atskiro ir aiškaus asmens sutikimo.
 5. Kiekvienas asmuo turi teisę lankytis Portale nesuteikdamas apie save jokios informacijos, tačiau, jeigu asmuo nori naudotis kai kuriomis Portalo paslaugomis, Portalo savininkas prašys pateikti asmens duomenis registruojantis ar naudojantis kitomis Paslaugomis Portale.
 6. Portalo savininkas pataria visiems tėvams ir globėjams mokyti savo vaikus saugaus ir atsakingo asmeninių duomenų disponavimo internete. Asmenys, neturintys 18 metų, neturėtų perduoti savo asmeninės informacijos Portalui be tėvų ar globėjų leidimo. Portalo savininkas niekada sąmoningai nerinks jokios asmeninės informacijos iš asmenų, kuriems yra mažiau nei 18 metų, ir neatskleis šių duomenų trečiosioms šalims be asmens sutikimo. Dėl anksčiau išvardintų sąlygų, Portalo savininkas mano, kad Portale besilankantys asmenys yra ne jaunesni nei 18 metų. Portalo savininkas, pastebėjęs Portale prisiregistravusį 18 metų neturintį asmenį, ar asmenį, pateikusį melagingus duomenis, be įspėjimo pašalina iš Portalo.
 7. Portalo savininkas turi teisę savo nuožiūra, visapusiškai ir bet kokiu, Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu, būdu naudotis visa sukaupta informacija apie asmenį, siekdamas Portale besilankantiems asmenims suteikti aukščiausios kokybės paslaugas.

Asmenų registracija

 1. Tam, kad asmuo galėtų efektyviai naudotis Portalo teikiamomis paslaugomis ir gauti jas visas, privalo prisiregistruoti ir pateikti asmens duomenis. Portale savo kontaktinę informaciją teikiantys asmenys suvokia, sutinka ir pageidauja, kad ją galėtų rasti ir su jais susisiekti kiti Portalą aplankantys asmenys ir (ar) Portalo savininkas.
 2. Portalo savininkas asmeninius duomenis, pateiktus Portale, apdoroja rankiniu ir automatiniu būdais. Jei asmuo nesutinka, kad jo asmeninius duomenis tvarkytų Portalo savininkas, asmuo turi teisę nesinaudoti Portalu ir nepateikti savo asmeninių duomenų.
 3. Be duomenų rinkimo Portale, asmuo gali būti paprašytas pateikti savo asmeninius duomenis bendraujant laiškais ar telefonu su Portalo savininku, užsakymo ar kitų paslaugų teikimo metu, gaunant paslaugas ar jau po paslaugos įsigijimo, taip pat užsiregistravus dalyvauti Portalo apklausose, akcijose, konkursuose ir t. t. Tokiu atveju asmuo gali būti paprašytas duoti savo sutikimą pateiktų asmeninių duomenų apdorojimui, jei tokio sutikimo reikalauja įstatymas ir asmuo nėra jo davęs.
 4. Užsiregistravęs Portale asmuo privalo papildyti ir (ar) pakeisti savo kontaktinius duomenis Portale, jeigu jie pasikeičia.
 5. Kai asmuo prisijungia prie Portalo, tam tikra neasmeninė informacija (naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Portalo puslapiai, laiko, praleisto Portale, vidurkis) yra renkama automatiškai. Ši informacija yra naudojama tobulinant Portalo turinį, funkcionalumą ir patrauklumą.

Sutikimas

 1. Asmuo registracijos metu gali pasirinkti, ar registracijos metu pateikti duomenys apie jį gali būti naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais. Asmuo apie savo sprendimą dėl sutikimo išreiškia registruodamasis ir pažymėdamas varnele sutikimo tekstą „Sutinku su taisyklėmis bei privatumo politika“. Norėdamas atšaukti (panaikinti) šį sutikimą, asmuo gali arba Portalo nustatymuose, skyrelyje „Pranešimai” pakeisti žymėjimą, arba atsiųsti prašymą elektroninio pašto adresu info@versliukai.lt. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą, pavardę, puslapio kodą ir kitus registracijos duomenis (jei yra).
 2. Saugomi visi asmenų pateikti duomenys: vardas ir pavardė, gimimo data, el. pašto adresas, telefono numeris ar bet kokie kiti duomenys, kuriuos asmuo laisva valia pateikė Portalo savininkui; informacija, kurią Portalo savininkas gauna asmeniui naudojantis Portalo paslaugomis (pvz., naršyklės tipas, operacinės sistemos tipas, IP adresas ir t. t.); kiti duomenys, nurodyti šiose Privatumo politikos nuostatose.
 3. Portalo savininkas stebi Portalo lankomumą ir renka informaciją apie tai, kiek asmenų apsilankė Portale, koks yra asmenų interneto paslaugų teikėjo serverio srities (domeno) pavadinimas ir pan. Tokia informacija yra renkama automatiškai, apsilankymo Portale metu. Tai padeda Portalo savininkui suprasti, kaip asmenys naudojasi Portalu bei suteikia galimybę gerinti Portalo teikiamas paslaugas.
 4. Asmuo supranta ir sutinka su tuo, kad Portalo savininkas renka informaciją apie asmenį naudodamasis slapukais (angl. cookies) ir (ar) tinklalapio indikatoriais (angl. web beacons). Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į vartotojo standųjį diską ir leidžia atpažinti vartotojo kompiuterį per kitus vizitus Portale. Portalo savininkas slapukus naudoja tik informacijai, susijusiai su Portalo naudojimu, rinkti. Duomenys, kuriuos pateikia slapukai, yra anoniminiai ir neteikia asmeninės informacijos. Be tinklalapio indikatorių, Portale taip pat gali būti naudojami GIF failų (angl. clear gif) ir „action tags“ technologijos. Tinklalapio indikatorių technologija leidžia Portalo savininkui sužinoti, kuris asmuo naršydamas Portale spustelėjo puslapio elementą (tokį kaip nuoroda, paveikslėlis ar pan.). Duomenys, kuriuos pateikia tinklalapio indikatoriai, yra anoniminiai ir nesusiję su asmenine informacija. Asmuo gali bet kuriuo metu išjungti slapukus ir tinklalapio indikatorius (angl. cookies / beacons), naudodamasis naršyklės nustatymais, tačiau tokiu atveju kai kurios Portalo funkcijos gali neveikti.

Asmeninės informacijos panaudojimo tikslai

 1. Toliau yra paminėti pavyzdžiai, kokiems tikslams Portalo savininkas gali naudoti asmenų asmeninę informaciją, surinktą apie konkretų asmenį:
  1. naudoja bendrus duomenis statistikos analizei apie bendras charakteristikas ir užsiregistravusių asmenų elgesį, siekdamas išsiaiškinti poreikius, susijusius su tam tikromis Portalo paslaugomis bei išanalizuoti jų efektyvumą. Be šių duomenų Portalo savininkas negalėtų tinkamai keisti bei redaguoti Portalo turinio ir siūlomų Paslaugų;
  2. tam, kad galėtų pasiūlyti specializuotas Paslaugas bei tikslinę reklamą;
  3. naudoja operacijoms, susijusioms su paslaugų pardavimo ir pirkimo vykdymu ar bet kokio kito susitarimo tarp Portalo savininko ir asmens vykdymo, įskaitant asmens apmokėjimo patvirtinimą, taip pat klientų aptarnavimo paslaugas (pvz., klausiant asmens nuomonės apie Portalo paslaugas ir pan.), organizuojant ir vykdant Portale besilankantiems asmenims Portalo savininko ar trečiųjų asmenų loterijas, konkursus ir vykdant kitą reklaminę veiklą;
  4. Portalo savininkas kaupia bendrus paieškos žodžių sąrašus iš įvairių paieškos programų. Ši informacija anoniminė ir yra naudojama Paslaugoms plėtoti, stebėti ir gerinti, tikslinei reklamai tobulinti ir kitais tikslais;
  5. Portalo savininkas gali naudoti asmenų asmeninę informaciją tam, kad galėtų su asmeniu susisiekti ir pranešti apie pakeistas bei atnaujintas Paslaugas Portale ar Taisyklių pažeidimus bei suteikti kitokią informaciją. Portalo savininkas gali panaudoti asmens informaciją, jei asmuo, dalyvaudamas Portalo organizuojamuose žaidimuose ar konkursuose, laimi ir Portalo savininkui reikia susisiekti su juo;
  6. turėdamas asmens sutikimą (duotą Versliukai.lt Portale), Portalo savininkas gali siųsti elektroninius laiškus arba laiškus paštu, taip pat trumpąsias žinutes (SMS) į asmens, registruoto Portale, mobiliojo ryšio telefoną su informacija apie savo ar trečiųjų asmenų Paslaugas, kurios, Portalo savininko nuomone, gali sudominti asmenį. Turėdamas asmens sutikimą, Portalo savininkas gali derinti turimą informaciją apie asmenį su trečiųjų asmenų turima bendro pobūdžio ar reklamine informacija tam, kad galėtų pateikti asmeniui naujų Paslaugų ir kitų įdomių pasiūlymų.
 2. Naudojantis Portalu draudžiama pateikti klaidinančią, kitus asmenis ar subjektus kompromituojančią ar įžeidžiančią informaciją, kuri galėtų padaryti tiesioginę ar netiesioginę žalą portalo savininkui, kitiems asmenims ar subjektams. Asmenys, teikiantys klaidingą (žalingą) informaciją, prisiima visišką atsakomybę už galimus padarinius, atsirandančius dėl tokios informacijos pateikimo ir tiesiogiai atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
 3. Portalo savininkas neatsako už Portale pateikiamos kitų fizinių / juridinių asmenų produktų ir paslaugų reklamos teisingumą, tų produktų ir paslaugų kokybę ir už padarinius, atsirandančius dėl pasinaudojimo ar nepasinaudojimo jų reklama.
 4. Naudojantis Portalu draudžiama siųsti elektroniniu paštu, kitu elektroniniu būdu ar kaip kitaip perduoti ar siųsti bet kokį turinį ir (ar) nuorodas į bet kokį turinį, kurio publikavimas ir (ar) panaudojimas yra draudžiamas arba ribojamas Lietuvos Respublikos įstatymų, taip pat draudžiama naudoti juos kokiais nors komerciniais ar tiesioginės rinkodaros tikslais ir (ar) suteikti tokią galimybę trečiosioms šalims (jeigu nebuvo gautas asmens sutikimas).
 5. Portalo savininkas primena, jog asmuo yra pats atsakingas už visų prisijungimo duomenų slaptumą. Portalo savininkas prašo asmenį būti atsargų naudojant ir saugant prisijungimo duomenis. Asmuo turėtų atsijungti nuo naršyklės baigęs darbą tam, kad būtų tikras, jog niekas nepasinaudos asmens elektroniniu paštu, asmenine informacija, ypač tais atvejais, kai asmuo naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu (pvz., bibliotekoje ir kitur).
 6. Portalo savininkas įspėja, kad asmuo turi būti atsargus ir neturi atskleisti savo asmeninės informacijos (tokios kaip asmens kodas, paso kodas ir pan.) tretiesiems asmenims, naudodamasis Portalo teikiamomis Paslaugomis. Tokia informacija gali būti įvairiopai panaudota ir nukreipta prieš asmens interesus, taip pat ir tokioms veiklomis kaip sukčiavimas, nepageidaujamų elektroninių laiškų siuntimas ir pan.

Registracijos panaikinimas

 1. Asmenys, prisiregistravę Versliukai.lt Portale, gali bet kada pašalinti savo asmeninius duomenis iš Versliukai.lt duomenų bazės, pašalindami savo registraciją.
 2. Prašymą dėl registracijos panaikinimo galima atsiųsti elektroninio pašto adresu info@versliukai.lt. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą, pavardę, vartotojo vardą ir kitus registracijos duomenis (jei yra). Išsiregistruoti galima ir savo (asmens) registracijos paskyroje.

Asmens duomenų saugojimo trukmė

 1. Portalo savininkas prisiregistravusių asmenų asmeninius duomenis saugo ne ilgiau kaip vienus metus po to, kai registruotas asmuo raštu ar automatiniu būdu atsisako UAB „Diginet LTU“ teikiamų paslaugų išsiregistruodamas iš Portalo Versliukai.lt.
 2. Portalo savininkas turi teisę bet kada ir dėl bet kokios priežasties pašalinti asmens registraciją ir bet kokius asmens padarytus įrašus iš savo Portalo duomenų bazės. Portalo savininkas turi teisę kreiptis į atitinkamas institucijas dėl asmens patraukimo atsakomybėn dėl jo neleidžiamais veiksmais padarytos materialinės (įskaitant negautas pajamas) ir nematerialinės žalos Portalo savininkui, jo partneriams, klientams ar kitiems asmenims bei subjektams.
 3. Portalo savininkas jokiomis aplinkybėmis neatsako už galimus padarinius, sukeltus nenugalimų jėgų (force majeure) įtakos, kurių negalėjo niekaip paveikti ar numatyti.
 4. Portalo savininkas nėra atsakingas už asmens privatumo užtikrinimą trečiųjų asmenų tinklapiuose net ir tais atvejais, kai trečiųjų asmenų tinklapius asmenys pasiekia naudodamiesi Portale esančiomis nuorodomis. Portalo savininkas rekomenduoja susipažinti su kiekvieno ne Portalo savininkui priklausančio tinklalapio privatumo sąlygomis.
 5. Visos čia pateiktos Privatumo politikos nuostatos gali būti Portalo savininko vienašališkai keičiamos ir pildomos. Tokie pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Portale. Jei asmuo po Privatumo politikos pakeitimų paskelbimo naudojasi Portalu ir (ar) Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais pakeitimais. Asmuo, nesutinkantis su pakeistu Privatumo politikos turiniu, praranda teisę naudotis Portalu ir jo Paslaugomis, taip pat privalo nedelsdamas panaikinti savo registraciją Portale. Portale besilankantys asmenys įsipareigoja įsitikinti, kad yra susipažinę su naujausia Privatumo politikos nuostatų versija.
 6. Norėdamas apsaugoti asmenų duomenis, Portalo savininkas naudoja įvairias administracines, technines ir fizines saugumo priemones. Prie asmens prisijungimo duomenų gali prieiti tik įgalioti Versliukai.lt darbuotojai.
 7. Šioms Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių Privatumo politikos nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus – Lietuvos Respublikos teisme pagal UAB „Diginet LTU“ buveinės vietą.

Privatumo politika atnaujinta: 2015-12-23.